داروی ظهور و ثبوت جهان

    تومان 495.000

    نیاز به رقیق سازی با نسبت 1:4 با آب ولرم خالص
    بسته بندی: ۲ عدد بطری داروی ثبوت ۲۵۰ میلی لیتری + ۲ عدد بطری داروی ظهور ۲۵۰ میلی لیتری

    برای ما ایمیل ارسال کنید
    ما ار در اینستاگرام دنبال کنید