داروی ظهور و ثبوت جهان

تومان 899.000

نیاز به رقیق سازی با نسبت 1:4 با آب ولرم خالص
بسته بندی: ۲ عدد بطری داروی ثبوت ۲۵۰ میلی لیتری + ۲ عدد بطری داروی ظهور ۲۵۰ میلی لیتری

برای ما ایمیل ارسال کنید
ما ار در اینستاگرام دنبال کنید