دستگاه الکتروسرجری آریان

تومان 17.150.000

دستگاه الکتروسرجری آریان قابل استفاده در:
بیوپسی،ژنژیوکتومی،فرنکتومی،افزایش ارتفاع تاج دندان،جراحی های دندان
جراحی در شرایط ضدعفونی و حداقل خونریزی

دسته:
برای ما ایمیل ارسال کنید
ما ار در اینستاگرام دنبال کنید